Nabízené služby

Návrhy a realizace

Provádíme kompletní projekci a realizaci zahrad, veřejné zeleně a firemních areálů. 

Soukromá zeleň

Projektování a realizace soukromých zahrad je pro nás vždy vítanou výzvou. Detailně prokonzultujeme Vaše návrhy a přání, poradíme a postaráme se o kompletní realizaci. Vítáme veškeré typy zahrad, ať už tradiční, nebo designové zahrady s moderními prvky.

Read more

Veřejná zeleň

Pro veřejné subjekty a vykonavatele veřejné správy nebo investory nabízíme vypracování projektové dokumentace k výsadbě městské nebo krajinné zeleně.

Read more

Firemní areály

Zákazníkům nabízíme vypracování projektové dokumentace k osázení firemních areálů a následnou realizaci výsadeb.

Read more

Údržba zeleně

Pečujeme jak o soukromé rodinné zahrady a zeleň ve firemních areálech, tak i o veřejnou zeleň měst a obcí, krajinné lokality a zahrady škol a školek, formou komplexní celoroční péče, ale i jednorázových prací.

Soukromá zeleň

Nabízíme odbornou péči o vaši rodinnou zahradu – od seče trávníků po arboristické práce.

Read more

Veřejná zeleň

Nabízíme údržbu veřejné zeleně ve městech a obcích formou komplexní celoroční péče, ale i jednorázových prací.Parky, náměstí, dětská hřiště, zeleň podél bytových domů – od seče trávníků po arboristické práce.

Read more

Firemní areály

Nabízíme pravidelnou i jednorázovou údržbu firemních areálů, jak sezónní zahradnické práce, tak zimní odklízení sněhu.

Read more

Prořez stromů a keřů

Provádíme sezónní řez keřů a stromů okrasných i ovocných, živých plotů, arboristické práce a kácení stromů.

Read more

Zemní práce

Zajišťujeme terénní úpravy a modelaci pozemků pomocí mechanizace.

Read more

Reference

Naše firma se může těšit z mnoha pozitivních komentářů od svých klientů. Jsme rádi, že jste spokojeni s naší prací.

Názory zákazníků

Sama pocházím ze zahradnictví a mám radost, že jsme v panu Špačkovi našli odborníka, který umí založit a udržovat soukromé zahrady i firemní prostředí a to vše činí se svou vysokou odborností, upřímností, pravdomluvností a se srdcem na dlani. A to se v dnešní době cení!

Hana Půlpánová

Zahradnické služby pana Romana Špačka využívá naše škola – Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice,  již několik let.  Poskytované služby jsou provedeny vždy velmi kvalitně, rychle a především profesionálně. Dohodnuté termíny jsou vždy dodrženy. Je vidět, že pan Špaček má ke své práci velmi dobrý vztah a podle toho taky práci perfektně odvádí. Tyto služby mohu jedině DOPORUČIT!!

Mgr. Jaroslav Kužel – ředitel

Zahradnická společnost Roman Špaček prováděla v roce 2017 výchovné řezy a zdravotní řezy na mladých listnatých stromech na vybraných pozemcích patřících do správy MČ Praha – Zbraslav. Odborně bylo přihlédnuto k potřebám jednotlivých taxonů, k charakteristice tvaru koruny ošetřovaného jedince. Vyhodnoceny byly i funkční požadavky, stanoviště – úpravy podchozí a podjezdové výšky. Zdravotní řezy řešily především poškozené, suché a křížící se větve, tlaková a kodominantní větvení. Práce byla dobře odvedena, je znát nadšení a odbornost pracovníků a jejich výjimečný zájem o svěřenou činnost.

Blanka Slancová, DiS.