V roce 2013 provedla firma Roman Špaček na základě vítězství ve výběrovém řízení „Kompletní sadovnické práce“ při výstavbě bytového komplexu v Brandýse nad Labem. Jednalo se o kompletní přípravné práce, výsadbu desítek stromů, keřů, vytvoření více než 5 000 metrů čtverečních trávníkových ploch, dodání a instalaci dětského hřiště a kontejnerových stání.

Práce firma prováděla ve ztížených podmínkách během výstavby. Sadové práce byly realizovány dle vlastního návrhu firmy, moderními technologiemi a za plného provozu.

Dle naší zkušenosti je firma Roman Špaček velmi flexibilní a nasazení pracovníků je na vysoké úrovni. Spokojeni jsme s kvalitou odvedené práce i s přístupem vedení firmy k řešení nastalých situací a požadavkům investora v průběhu plnění zakázky.

Komunikace byla na velmi vysoké úrovni. Na firmě Roman Špaček nejvíce oceňujeme dodržování předpisů, kvalitu a profesionalitu pracovníků a plnění slíbených termínů.

Firma Roman Špaček splnila všechny své závazky včas, dílo jsme převzali bez výhrad. Ocenili jsme také pravidelný úklid na staveništi během realizace a závěrečný úklid po skončení prací.

Po zkušenostech s prací firmy Roman Špaček ji doporučujeme i dalším investorům a zájemcům o řešení sadových úprav u bytových domů.

Ing. Pavel Folget, generální ředitel

HELIOS Tech., a.s.