V roce 2015 jsme spolupracovali na rekonstrukci Karlínského náměstí v Praze. V rámci rekonstrukce se na ploše náměstí měnily veškeré zpevněné povrchy, pokácely se dožilé, poškozené a rizikové stromy a keře, rozvedlo se automatické zavlažování. Provedly se výsadby stovek keřů, trvalek, cibulovin a stromů a nakonec se zrekonstruovaly veškeré trávníkové plochy.

Naše firma v rámci obnovy připravila a vysela všechny trávníkové plochy a vysadila dvě desítky nových stromů, povětšinou platanů. Samotné zatravnění provedla na ploše větší než 7 000 metrů čtverečních.