S panem Špačkem, který se nám stará o zahrady na pražských Vinohradech a v Plané nad Lužnicí, jsme velmi spokojeni. 

Zahrady ošetřuje v pravidelných termínech a dává jim vše co potřebují. Jeho služby dlouhodobě využíváme a doporučujeme, neboť splňuje naše náročné požadavky bezezbytku a v domluvených termínech. 

Majitel firmy, pan Roman Špaček, je vysoce erudovaný odborník, což se kladně projevuje v práci firmy se kterou jsem spokojená a nemám výhrad. Požadavky nás – laiků – dokáže korigovat odbornými radami a doporučeními, která se vždy později ukázala jako správná a opodstatněná. My si jen užíváme krásných zahrad. 

Marie Mixová, Praha Vinohrady