Na přelomu let 2015 a 2016 jsme byli přizváni na pomoc s rekonstrukcí zahrad čtyř mateřských škol v Kralupech nad Vltavou. V rámci nové výsadby v zahradách jsme ve čtyřech objektech založili tisíce metrů čtverečních nových záhonů

 osázeli je stovkami keřů a trvalek. Obnovili jsme tisíce metrů trávníkových ploch a osadili je stovkou stromů. Vše bylo provedeno k úplné spokojenosti investora – města Kralupy nad Vltavou.