Zeleň v areálu firmy má nejen příznivé účinky na psychické blaho pracovníků, ale v letních měsících stíní a ochlazuje vzduch v okolí, v zimních zas mírní vítr roznášející všudypřítomný prach a sníh.

Navrhujeme a realizujeme projekty firemních areálů. Naše několikeré zkušenosti s realizací firemních areálů můžete vidět v našich Referencích. Podobně jako u soukromých či veřejných projektůse i v rámci zakázek ve firemních areálech postaráme o veškeré kroky – od přípravy terénu, osázení, až po instalaci stavebně-zahradních prvků.

V rámci přípravy terénu

  • kácíme nevhodné dřeviny a odstraňujeme pařezy
  • doplníme terén zeminou,
  • upravíme terén (jemné či hrubé terénní modelace),
  • dodáme a vysadíme stromy, keře či jiné rostliny  
  • založíme trávník výsevem či pokládkou travních koberců.

V rámci instalace stavebně-zahradních prvků

  • usadíme obrubníky,
  • položíme dlažbu,
  • vybudujeme závlahový systém,
  • vybudujeme jezírka.

Other Services

Soukromá zeleň

Nabízíme odbornou péči o vaši rodinnou zahradu – od seče trávníků po arboristické práce.

Read more

Veřejná zeleň

Nabízíme údržbu veřejné zeleně ve městech a obcích formou komplexní celoroční péče, ale i jednorázových prací.Parky, náměstí, dětská hřiště, zeleň podél bytových domů – od seče trávníků po arboristické práce.

Read more

Firemní areály

Nabízíme pravidelnou i jednorázovou údržbu firemních areálů, jak sezónní zahradnické práce, tak zimní odklízení sněhu.

Read more