Zajišťujeme terénní úpravy a modelaci pozemků pomocí mechanizace.

Potřebujete skrýt zeminu před započetím stavby? Nebo jste naopak dům dostavěli a potřebujete zeminu rozvozit po pozemku a následně ji rozrovnat? 

Potřebujete přes zahradu vykopat příkop a do něj uložit elektrický kabel či vodovodní potrubí? Nebo jen založit nový trávník? Tyto práce vám rádi zajistíme.

Other Services

Soukromá zeleň

Nabízíme odbornou péči o vaši rodinnou zahradu – od seče trávníků po arboristické práce.

Read more

Veřejná zeleň

Nabízíme údržbu veřejné zeleně ve městech a obcích formou komplexní celoroční péče, ale i jednorázových prací.Parky, náměstí, dětská hřiště, zeleň podél bytových domů – od seče trávníků po arboristické práce.

Read more

Firemní areály

Nabízíme pravidelnou i jednorázovou údržbu firemních areálů, jak sezónní zahradnické práce, tak zimní odklízení sněhu.

Read more